Dubbel Doel Flora is opgericht vanuit de overtuiging dat planten meer zijn dan productie-eenheden voor voedsel en sierproducten. Planten bevatten stoffen en eigenschappen die vroeger ruimschoots benut werden. In de loop van de tijd zijn veel van deze stoffen nagemaakt, aangepast en toegepast in alledaagse producten.  Dubbel Doel Flora heeft de ambitie om de kracht van planten weer in te zetten voor producten die we dagelijks gebruiken.

Duurzaam rendement

Op dit moment worden veel plantaardige materialen die niet als eindproducten verkocht worden, vernietigd of gecomposteerd. Denk aan snoeihout, tomatenplanten, uitgebloeide rozenstruiken of onverkochte gewassen. Dat zien we als materiaal- en kapitaalvernietiging. Een luxe die we ons steeds minder kunnen veroorloven. Beschikbaarheid van (natuurlijke) grondstoffen zal de komende jaren een steeds belangrijker issue worden. Het oplopen van levertermijnen van diverse producten is nu al merkbaar.

Het hoogwaardig verwaarden van plantaardige reststromen, is een project van de lange adem. Dit kan alleen maar duurzaam worden volgehouden als dit een mooi rendement oplevert. Ten eerste een rendement voor de wereld waarin we leven; ons milieu en onze maatschappij. Ten tweede een rendement in euro’s voor de producent en de verwerker. Een onrendabele businesscase is op de lange termijn niet te vol te houden en daarmee niet duurzaam.

De eerste stap

De eerste stap die we zetten is plantaardige grondstoffen te winnen en op te werken uit de reststromen van de land- en tuinbouw. Hiermee worden producten ontwikkeld die weer in de sector worden gebruikt. De volgende stap is het lokaal kweken van gewassen met de bedoeling om de inhoudsstoffen te winnen. Vervolgens kan via veredeling ingezet worden op het optimaliseren van de relevante stoffen en eigenschappen.

Onze wortels liggen in de sierteeltsector. Samen met kwekers, onderzoekers, toeleveranciers en andere sectorgenoten zijn we aan de slag gegaan om de eerste stap te zetten. Dubbel Doel Flora gaat dit dus niet allemaal zelf doen. Voor ieder project zoeken we partners om van idee naar daadwerkelijk product te komen. Zo proberen we flexibel in verschillende markten te opereren, waarbij opgedane ervaring uit het ene project ingezet kan worden om valkuilen in een volgend project te voorkomen.

Bloem­papier

Bloempapier is het eerste concrete resultaat van onze aanpak. Papier dat voor 20% bestaat uit plantmateriaal dat anders gecomposteerd zou worden. Bloempapier wordt gebruikt op kantoor, voor drukwerk en als inpakpapier door bloemisten.

Bloempapier is het resultaat van samenwerking van Dubbel Doel Flora met diverse kwekers en onderzoekers. Opschaling van de businesscase wordt met aanvullende partners verder uitgewerkt, waarna nieuwe toepassingen zullen volgen.

"Hoe mooi zou het zijn als..."

Ter inspiratie heeft Dubbel Doel Flora een boekje gemaakt, waarin jonge onderzoekers zich de vraag stellen ”Hoe mooi zou het zijn als … ”. Het boekje visualiseert hoe oude waarden van planten “in een potje gestopt worden”, zodat de stoffen gebruikt kunnen worden om nieuwe producten te maken.

De beschreven planten en toepassingsgebieden zijn slechts het topje van de spreekwoordelijke ijsberg. Het boekje is op aanvraag beschikbaar.

Als je meer over reststroomverwaarding wil weten, als je een idee hebt, of als wil je participeren in een project, neem dan contact met ons op.

© 2024 Dubbel Doel Flora | Alle rechten voorbehouden | Ontwerp en realisatie: Brandpunt Media